آتشگاه
می 30, 2020
پل خواجو
می 30, 2020

 ميدان نقش جهان اصفهان

يكي از زيباترين ميدانهاي جهان به طول حدود ۵۱۲ متر و عرض ۱۶۰ متر است كه در اطراف آن اطاق هائي در دو طبقه با يك اندازه و شكل احداث شده است . تعداد چهار اثر تاريخي بي نظير در اطراف ميدان قراردارد : ۱- عمارت عالي قاپو ۲ـ  مسجد شاه ۳ـ  مسجد شيخ لطف اله  ۴-  سر درب بازار قيصريه ، در وسط ميدان اصلي ، زمين و دو دروازه سنگي چوگان بوده است . ميدان امام امروزي يكي از مراكز خريد صنايع دستي و همچنين محل برگزاري بسياري از مراسم ملي و مذهبي مي باشد .